HUSUS SLENDRO


Gend. AYAK2 PAMUNGKAS SL.Many.
Buka : Kendang . . . (2)

A. . 3 .(2) . 3 . (2) . 5 . (3) . 2 .(1)

       2 3 2(1)    2 3 2(1)     3 5 3(2)

B.   3 1 2 .    6 1 2 3    6 5 6 1   6 5 3(2)

      3 1 2 .    6 1 2 3    6 5 6 1    6 5 3(2)

      6 6 . .     2 3 2 1    3 2 6 3    6 5 3(2)

      5 6 5 3   2 3 2 1    6 1 2 3    5 6 1(6)

      3 5 6 1   2 3 2 1    3 2 6 3    6 5 3(2)

     * . 3 . (2) . 3 . (2) . 5 . (3) . 2 .(1)

        2 3 2(1)    2 3 2(1)      3 5 3(2)

Suwuk 1 1 2 1    3 2 1(6)Lanc. “MANYAR SEWU” SL. 6
Buka : . 1 . 6 . 1 . 6 . 5 . (3)

A. . 5 . 3 . 5 . 3 . 5 . 2 . 3 . (5)

. 6 . 5 . 6 . 5 . 6 . 5 . 3 . (2)

. 3 . 2 . 3 . 2 . 3 . 2 . 1 . (6)

. 1 . 6 . 1 . 6 . 1 . 6 . 5 . (3)

Lanc. “BENDRONG” SL. Many.
Buka: . 5 . 2 . 5 . 2 . 5 . (3)

A. . 5 . 3 . 5 . 2 . 5 . 2 .5 .(3)

B. . 5 . 3 . 5 . 2 . 6 . 3 . 5 .(6)

     1 . 6 . 1 . 5 . 1 . 5 . 1 .(6)

.    1 . 6 . 1 . 5 . 1 . 5 . 1 .(6)

.    2 . 3 . 2 . 1 . 6 . 5 . 2 .(3)

Lanc. “KUDAMANGSAH” SL. Many.
Buka : . 2 3 5 . 3 . 6 . 3 . (2)

A. . 3 . 2 . 3 . 5 . 3 . 6 . 3 . (2)

.   3 . 2 . 3 . 5 . 3 . 6 . 3 . (2)

B. . 1 . 6    . 1 . 2     . 1 . 3     . 1 . (6)

.    . 1 . 6    .  1 . 2 .   .1  . 3     . 1 . (6)

C. . 3 . 3      . 6 . 5      . 3 . 6      . 3 . (2)


Lanc. “MAESA LIWUNG SL. 9

Buka : . 3 5 . 2 3 5 6 . 2 . 1 . 6 . (5)

A. . 6 . 5    . 2 . 1   . 2 . 1    . 6 .(5)

B. . 6 . 5    . 2 . 1 .    2 . 1   . 6 .(5)

C. . 1 . 6    . 5 . 3    . 2 . 1    . 3 .(2)

D. . 3 . 2     . 3 . 1    . 3 . 1    . 3 .(2)

E. . 3 . 2     . 3 . 1     . 3 . 1    . 3 .(2)

F. . 5 . 6     . 2 . 1     . 5 . 2    . 3 .(5)Lanc. “RENA-RENA” SL. Many.

Buka : . 2 3 5 . 3 6 5 . 3 . (2)

A. . 3 . 2    . 3 . 5     . 6 . 5    . 3 . (2)

B. . 3 . 2     . 3 . 5    . 2 . 3    . 5 . (6)

C. . 1 . 6     . 3 . 2    . 3 . 2    . 1 . (6)

D. . 1 . 6     . 3 . 2    . 3 . 2    . 1 . (6)

E. . 2 . 3     . 2 . 1     . 6 . 5    . 3 . (2)


Lanc. “BINDRI” SL. 9.

Buka: . 5 1 6 5 3 2 1 . 6 2 1 . 6 .(5)

A. . 6 . 5     . 2 .1     . 2 . 1    . 6 .(5)

B. . 6 . 5     . 2 . 1     . 2 . 1   . 6 .(5)

C. . 1 . 6     . 5 . 3    . 5 . 2    . 3 .(5)

D. . 1 . 6     . 5 . 3    . 5 . 2    . 3 .(5)


Lanc. SEMBUNG GILANG SL. 9.
Buka : . 2 2 2 5 3 2 1 5 6 1 2 1 6 3(5)

A. 2 . 2 5    2 . 2 5     2 . 2 5    6 5 6(1)

B   2 . 2 5   2 . 2 5     2 . 2 5    6 5 6(1)

C. 6 3 5 6    2 1 2 6   2 3 2 1    3 2 1(6)

D. 2 3 1 2    5 3 2 1   5 6 1 2    1 6 3(5)


Lanc. “WITING KLAPA” SL. Many.
Buka : 6 6 1 6 3 . 6 . 5 . 3 . (2)

A. . 6 . 1     . 6 . 3      . 5 . 3     . 2 .(1)

B. . 6 . 1     . 2 . 3      . 5 . 6     . 1 .(6)

C. . 3 . 5     . 6 . 1      . 2 . 3     . 2 .(1)

D. . 3 . 2     . 6 . 2     . 6 . 5      . 3 .(2)


Lanc. BUBARAN NYUTRA SL.9.
Buka : 2 3 5 6 . 2 . 1 . 6 . (5)

A. . 6 .3      . 5 . 3      . 5 . 2       . 3 .(5)

B. . 3 . 2     . 3 . 2      . 3 . 2       . 6 .(5)

C. . 2 . 1     . 2 . 1      . 2 . 1       . 6 .(5)


Lanc. “KOTEK” SL. Many.

Buka: . 3 . 6 . 3 . 6 . 3 . (2)

A. . 3 . 6      . 3 . 6      . 3 . 6      . 3 .(2)

B. . 5 . 3      . 2 . 1      . 3 . 2      . 1 .(6)


Lanc. “PENCER” SL. Many.

Buka : . 5 . 1 . 5 . 1 . 5 . (6)

A. . 5 .6      . 5 . 1      . 5 . 1     . 5 .(3)

B. . 5 . 3     . 5 . 1       . 5 . 1    . 5 .(6)


Lanc. “SENTHIR” SL. Many.

Buka : . 1 . 3 . 1 . 3 . 1 . (2)

A. . 1 . 2      . 1 . 3      . 1 . 3      . 1 .(6)

B. . 1 . 6      . 1 . 3      . 1 . 3      . 1 .(2)


Lanc. “JATI WANA” SL. Many.

Buka : 6 . 3 5 6 . 3 6 5 . 3 . (2)

A. . 6 . 2      . 6 . 2      . 6 . 2       . 1 .(6)

B. . 1 . 6      . 1 . 6      . 1 . 6       . 3 .(2)


Lanc. “WARAHA” SL. 6.

Buka : . 1 . 6 . 1 . 6 . 3 6 5 . 3 .(2)

A. . 3 . 5      . 3 . 5       . 3 . 5      . 2 .(3)

B. . 6 . 5      . 6 . 5       . 6 . 5      . 3 .(2)


Lanc. “DHOLO – DHOLO” SL.9

Buka . 6 2 1 . 2 . 6 . 3 . (5)

A . 3 . 6      . 3. 2      . 3 . 6      . 3 .(5)

B. . 2 . 6     . 2 . 1     . 2 . 6      . 3 .(5)Lanc. “KEDHU” SL.9.

Buka : . 6 . 3 . 6 . 3 . 6 . (5)

A. . 6 . 5       . 6 . 3      . 6 . 3       . 6 (5)

B. . 6 . 5       . 6 . 3.     . 6 . 3      . 6 .(1)

C. . 6 . 1       . 6 . 2      . 6 . 2      . 6 .(1)

D. . 6 . 1       . 6 . 3      . 6 . 3      . 6 .(5)


Lanc. “SIGRA BUDHAL” SL. 6

Buka : . 1 . 6 . 1 . 6 . 5 . (3)

A . 5 . 3      . 5 . 3      . 5 . 6       . 5 .(3)

B. . 6 . 1     . 6 . 5      . 3 . 5       . 6 .(1)

C. . 6 . 1    . 6 . 5      . 3 . 2       . 3 .(5)

D. . 1 . 6    . 5 . 6      . 5 . 3       . 2 .(3)


Lgm. “SRI HUNING SL. Mny.

Buka : . 1 2 6 2 1 2 3 2 2 1 6 3 5 3 (2)

* 1 6 5 3      6 3 2 1      2 1 3 2      5 3 1 (2)

   5 2 5 3      6 3 2 1      2 1 3 2      5 3 5 (6)

   1 5 1 2      6 5 3 2      3 2 6 5      2 3 1 (6)

   1 6 5 3      6 3 2 1      2 1 3 2      3 1 2 (6)

Ompak. 1 6 5 3      6 3 2 1      2 1 3 2      3 1 2 (6)


Ladr. “SLAMET” SL. My.

Buka : . 1 3 2 6 1 2 3 1 1 3 2 . 1 2 (6)

A. 2 1 2 3       2 1 2 6      3 3 . .      6 5 3 2

    5 6 5 3      2 1 2 6      2 1 2 3      2 1 2 (6)B.   6 6 . .     1 5 1 6       3 5 6 1       6 5 3 2

     6 6 . .      1 5 1 6       1 1 3 2      .1 2 (6)


Ladr. “MONCER” SL. My.

Buka : . 2 3 5 6 5 3 2 1 6 5 3 5 6 1 (6)

A. 5 6 1 6      5 6 1 6        3 3 . .       6 5 3 2

    3 2 3 5       6 5 3 2       1 6 5 3     5 6 1 (6)

B. . . 6 3        5 6 1 6         3 5 6 1        6 5 3 2

    3 2 3 5      6 5 3 2         1 6 5 3       5 6 1 (6)


Ladr. “ASMARANDANA” SL. My.
Buka : . 3 . 2 . 3 . 2 3 1 3 2 . 1 2 (6)

A. 2 1 2 6       2 1 2 3       5 3 2 1      3 2 31

     6 3 2 1       3 2 1 6       5 3 2 1      3 2 1(6)

B. 2 3 2 1       3 2 1 6        2 3 2 1      6 1 2 3

    6 1 3 2        6 3 2 1       3 6 3 2       1 5 6 1

    3 6 3 2        6 3 2 1        3 6 3 2      3 1 2 6

    5 3 5 3        1 6 2 1        3 6 3 2      3 1 2 (6)

* Ladr. “KUDUS” SL. 6
Buka : . 5 5 . 2 3 5 6 5 3 2 1 3 5 3 (2)

A. 3 2 3 .      3 2 3 1      . 6 5 6       2 3 2 1

     5 5 . .       2 3 5 6       5 3 2 1     3 5 3(2)

B. 6 6 . 1      6 5 2 3        6 5 6 1      6 5 2 3

.   5 1 6 5      3 2 1 3       2 1 6 3        5 3(2)


Ladr. “PANGKUR” SL. 9
Buka: . 2 . 1 . 2 . 1 2 2 1 1 . 6 .(5)

A. 2 1 2 6       2 1 6 5       6 5 2 1       3 2 1 6

     2 3 2 1       5 3 2 1       3 2 1 6       2 1 6(5)

B. . 2 . 1 .        2 . 6 .         2 . 1 .         . 6 . 5

      6 6 . .        5 5 6 1        2 1 3 2       . 1 . 6

      . . 3 2        5 3 2 1        2 1 3 2     5 3 2 1

      5 6 2 1      3 2 1 6        . 2 . 1        . 6 . (5)

Ngelik .212 3 5 6 1 . 2 .(1)

C. . . 1 .        3 2 1 2       . . 2 3        5 6 3 5

       1 1 .       3 2 1 6       2 1 5 3      6 5 3 2

      . . 2 5      5 6 3 5       2 3 5 6      5 3 2 1

     5 6 2 1      3 2 1 6      . 2 . 1        . 6 .(5)


Ladr. “TEBU SAUYUN” Sl. 6

Buka: 3 3 5 6 1 6 5 3 6 5 2 1 6 . 6(6)

A. 2 1 2 3         2 1 2 6        2 1 2 3       1 5 6 1

    3 2 6 5          3 2 3 5        1 2 1 6      3 5 3(2)

B. 2 2 . 6          1 2 3 2         1 1 32       5 3 2 1

    3 3 5 6         1 6 5 3          6 5 2 1     5 2 1 (6)


Ladr. “GONJING MIRING” SL. My.

Buka: . . 6 . 6 1 6 5 1 6 2 1 3 2 1(6)

A. 2 1 2 6        2 1 2 6       3 5 6 1      6 5 3 2

     1 3 1 2       1 3 1 2        6 1 6 5     2 1 2(6)

B. 2 3 2 1        3 2 16         2 3 2 1     3 2 1 6

     2 2 . .         2 3 2 1        3 2 6 5      6 5 3 2

    1 3 1 2        1 3 1 2        1 2 1 3      1 2 1 3

    6 6 . .          6 1 6 5        1 6 2 1      3 2 1(6)


Gobyog: 1 2 1 2      1 2 1 3      1 3 1 3     1 3 1 2

      1 2 1 2      1 2 1 3       1 3 1 3        1 3 1(2)

      6 6 . .        6 1 6 5       1 6 2 1        3 2 1 (6)


Ladr. “SRI KARONGRON” SL.9
Buka: . 2 . 1 . 2 . 1 2 2 1 1 . 6 . (5)

A. 2 1 2 6          2 1 6 5          6 1 6 5        2 3 2 1

     5 2 3 5         6 1 6 5          3 2 1 6        2 1 6(5)

B. . 2 . 1          . 2 . 6            . 2 . 1            . 6 . 5

     6 6 . .         2 1 6 5          1 6 5 6          5 3 2 1

      5 5 . .         61652           5612         5612        56165

      2 2 5 3        2 1 2 6        . 2 . 1         . 6 . (5)

C.   . . 1 .          3 2 1 2         . . 2 3         5 6 3 5

     1 1 . .          3 2 1 6           2 1 5 3      6 5 3 2

      . . 2 3         56352           5612        5612         5665

       2 2 5 3         2 1 2 6           . 2 . 1              . 6 . (5)


Ladr. “PUCUNG” SL. My.

Buka: . 2 2 1 6 1 2 3 2 2 1 6 1 2 3(2)

A. . 1 3 2      6 1 2 3          6 5 6 1          6 5 2 3

    2 3 2 1      3 2 1 6         2 1 2 3          1 6 1(2)

B.   . . 2 1      6 1 2 3           . . 2 1        6 1 2 3

       . . 3 .       3 5 6 1         3 2 1 6         1 5 2 3

      . 5 1 6       2 3 2 1          . 3 . 2           . 1 . 6

       . 1 6 .       6 1 2 3         2 2 1 6         3 5 3(2)


Ladr. “WAHYU NINGRAT” SL. My.

Buka: . . 2 . 2 3 2 1 3 2 1 6 3 1 3(2)

A. 3 1 3 2           3 1 3 2              6 1 3 2            6 3 5 6

     1 6 5 3            2 3 2 1            3 2 1 6             3 1 3(2)

B.  . 3 . 1            . 3 . 2          . 3 . 1             . 3 . 2

.       6 . 1            . 3 . 2          . 6 . 3             . 5 . 6

.       1 . 6             . 5 . 3          . 2 5.              . 2 . 1

       . 3 . 2            . 1 . 6          . 3 . 1             . 3 .(2)


Ladr. “SRI RINENGGA” SL. My.

Buka: . . 2 . 2 16 3 3 1 3 2 . 1 . (6)

A. 2 1 2 6         2 3 2 1            3 5 3 2         . 1 2 6

     2 2 . 3         5 6 5 3             6 5 3 2         . 1 2(6)

B. 2 1 2 6         2 3 2 1             3 5 3 2         . 1 2 6

    3 5 6 1         6 5 2 3                . .3 2         5 3 2(1)

C. 3 3 . .           6 5 3 2             5 6 5 3        2 1 2 6

     1 1 . .           3 2 1 6              5 3 2 1        3 2 1(6)

Ladr. “GANDARIYA” SL. 9

Buka: . 1 1 . 2 1 6 5 . 6 1 2 1 1 2(1)

A. 5 6 1 2       1 6 3 5       . 3 2 1         5 6 1 2

     5 3 2 1        5 6 1 2       1 1 6 5       6 2 6(1)

B.   1 1 . 2         6 1 . 2         . . . 5       . 1 6 5

      . 1 6 5        3 2 1 2         3 5 1 2       . 3 1 2

      . 5 3 5        3 2 1 2         3 5 1 2       . 3 1 2

      1 1 . 2         1 6 . 5          6 1 2 1      1 2 . (1)

Suwuk : 6 2 6 (1)


Ladr. “SRI KARORON” Sl. 9.

Buka : . 2 . 1 . 2 . 1 2 2 1 1 . 6 . (5)

A. 2 1 2 6       2 1 6 5         6 1 6 5       2 3 2 1

     5 2 3 5       6 1 6 5         3 2 1 6       2 1 6 (5)

B.  . 2 . 1         . 2 . 6 .           2 . 1         . 6 . 5

      6 6 . .       2 1 6 5           1 6 5 6       5 3 2 1

       5 5 . .       6 1 6 5         2561      2561      2561       2165

       2 3 5 3        2 1 2 6      . 2 . 1         . 6 . (5)

C.     . . 1 .           3 2 1 2        . . 2 3        5 6 3 5

        1 1 . .          3 2 1 6            2 1 5 3       6 5 3 2

        . . 2 3          5 6 3 5        2561         2561         2561         2165

        2 2 5 3          2 1 2 6       . 2 . 1          . 6 . (5)Ktw. “PUSPO GIWANG” SL. My.

Buka: . 1 1 1 3 3 1 2 3 3 2 1 3 2 1(6)

A. 1 5 6 1       3 5 3 2       5 3 2 1        3 2 1(6)

B . 3 3 . .        3 3 5 6       1 2 1 6        3 5 3(2)

C. 6 1 3 2       6 1 3 2       5 6 5 3        2 1 2(6)Ktw. “PUSPOWARNO” SL. My.

Buka: 6 1 2 3 . 2 . 1 3 3 1 2 . 7 5(6)

A. . 2 . 3       . 2 . 1         . 3 . 2        . 1 . (6)

     . 2 . 3       . 2 . 1        . 3 . 2        . 1 . (6)

B.   . . 6 .        2 3 2 7     3 2 6 5     7 6 5 3

     . . 3 2        5 3 2 7      . 3 . 2 .       7 . (6)


Ktw. “CAKRAWALA” SL. 9

Buka: . 3 3 3 6 5 3 2 6 6 2 1 5 5 . (5)

A. 1 6 1 5       2 3 2 1        3 2 1 6       2 1 6(5)

     1 6 1 5       2 3 2 1        3 2 1 6      2 1 6(5)


B.   6 6 . .       5 5 6 1         5 6 1 2       . 1 6(5)

      1 1 . .       3 2 1 6          5 1 5 2      5 3 2(1)

      3 3 . .       6 5 3 2          6 6 2 1      3 2 6(5)


Srepeg Banyumas 5 3 2 (1)

        2 1 2 1            5 5 6 1           5 6 1 2            3 5 6 (5)

        2 3 5 3            6 5 3 2           6 2 6 2            3 5 6 (5)

        6 5 6 5            2 5 6 1           5 6 1 2            5 1 5 (6)

        1 2 1 6            1 2 1 6           5 1 5 2             5 3 2 (1)Ktw. “SEKAR TEJA” SL.My.

Buka: 6 1 2 3 . 2 . 1 3 3 1 2 . 1 2(6)

A.    2 2 . .         2 3 2 1         . 3 1 2         . 1 2(6)

       2 2 . .          2 3 2 1 .         3 1 2        . 1 2(6)

B.     . . 6 .          2 3 2 1         3 2 6 5      3 5 6(1)

      . . 1 2           3 2 1 6          3 5 3 2      . 1 2(6)

       2 2 . .          2 3 2 1          . 3 1 2       . 1 2(6)


Ktw. “SINOM NYAMAT” SL. My.

Buka: 1 1 1 . 3 3 1 2 3 3 2 1 3 2 1(6)


A.         1 1 . .           3 5 3 2           5 3 2 1          3 2 1(6)

             1 1 . .          3 5 3 2            5 3 2 1         3 2 1(6)

B.       . . 2 .              2 3 2 1            5 6 5 3         5 6 1(6)

          . 1 3 2             6 3 2 1            . 3 . 2           . 1 . (6)

           . 3 3 .             5 6 5 3            2 2 1 6        3 5 3(2)

         6 1 3 2             6 3 2 1            . 3 . 2           . 1 . (6)

           . . 6 .              3 5 3 2             5 3 2 1       3 5 3(2)


Ktw. “KINANTI SANDUNG” SL. 6

Buka: . . 2 6 1 2 3 2 6 1 2 3 6 5 3 (2)

A.         . . 2 6        1 2 3 2        6 1 2 3       6 5 3 (2)

B        . . . 2 1         6 5 3 5         1 1 . .        3 2 1 (6)

C.          . . 6 .        1 2 1 6       1 2 6 5         2 3 5 (3)

          . . 3 5           6 5 3 5        2 3 5 3       2 1 6 (5)

          2 2 . .          3 5 3 2         6 1 2 3       6 5 3 (2)Ktw. “SINOM GRANDEL” SL. 9.

Buka : . 2 2 3 2 1 6 5 . 6 5 6 1 2 3 (2)

A.       . . 2 3        2 1 6 5        . . 5 6       1 2 3 (2)B.       . . 2 1        6 5 3 5        . . 5 6       1 1 2 (1)

           . . 2 1       5 3 1 2        1 16 5      3 2 3 (1)

          . . 5 6       1 2 3 2        1 1 6 5      3 2 3 (1)

         . 6 1 2       1 6 1 5         1 6 1 2      1 6 1 (5)

           . . 5 .        3 2 3 1         . 2 3 5     3 2 1 (2)


Ktw. “SINOM PERI JOTHA” SL. 9.

Buka: . 6 6 6 2 2 1 1 2 2 1 6 2 1 6 (5)

A.        6 6 . .        2 3 2 1        3 2 1 6       2 1 6 (5)

B.       . . 5 .         2 3 5 6        3 5 3 2       3 5 6 (5)

         . 6 2 1         5 2 1 6        . 2 . 1           . 6 . (5)

          2 2 . .         3 5 3 2        1 1 6 5      2 3 2 (1)

        5 6 2 1         5 2 1 6         . 2 . 1        . 6 . (5)

           . . 5 .         2 3 2 1        5 2 1 6       2 3 2 (1)