Aksoro Jowo

Sampun jarang sakniki sing hafal aksoro jowo lan ngerti,milo meniko kulo cobi nulis tentang huruf jowo
Mbok menawi meniko saget kangge pembelajaran malih lan migunani kangge panjenengan sedoyo Aksoro Jowo
Wilangan
Murdo